Đối thoại giữa administrators và Hungn_th

2 Tin nhắn của khách

  1. thank chú kỳ về vụ hôm nọ nhé
  2. dao nay ko gunny ah
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 2 của 2