PDA

Xem phiên bản đầy đủ : English CK Club  1. Trả lời điện thoại bằng tiếng Anh - Answer the phone use the English!