PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Điểm Thi 1. Điểm tổng kết lần một môn Dung Sai
 2. Điểm tổng kết lần một các môn tiếp theo
 3. Điểm thi lần 1 môn ĐKTĐ trong Cơ khí
 4. điểm thành phần trang bị điện và nội dung ôn tập
 5. ĐIỂM THI PMCN2 VÀ DCC
 6. ĐIỂM THI ĐỒ ÁN VÀ CHI TIẾT MÁY
 7. ĐIỂM HÀN và lịch thi lại
 8. ĐIỂM THI PHẦN ĐIỆN VÀ LỊCH HỌC NĂM MỚI
 9. Điểm tổng kết và xét lên lớp cho khóa Đ3
 10. Điểm thi các môn khoa nhiệt và lịch thi lại lần 2
 11. xin lịch thi
 12. Hướng dẫn xem điểm thi 2012
 13. Điểm thi môn Lò hơi và Lịch thi lại
 14. Điểm đồ án công nghệ chế tạo máy